Breaking News

ไดโนเสาร์ สัตว์ดึกดำบรรพ์ในอันดับใหญ่

ไดโนเสาร์ เป็นชื่อเรียกโดยรวมของสัตว์ดึกดำบรรพ์ในอันดับใหญ่ ซึ่งเคยครองระบบนิเวศบนพื้นพิภพ ป็นเวลานานถึง 165 ล้านปี ก่อนจะสูญพันธุ์ ไปเมื่อ 65 ล้านปีที่แล้ว