Breaking News

Siberian Husky ไซบีเรียน ฮัสกี้

ไซบีเรียนฮัสกีเป็นสุนัข ที่แข็งแรง คล่องแคล่ว เต็มไปด้วยพลัง และยืดหยุ่น เป็นคุณสมบัติ ที่สืบทอดจากบรรพบุรุษที่มาจาก สิ่งแวดล้อมที่หนาวเย็น